Author Archives: admin

1917 Ekim Devrimindeki DEVLETÇİ SAPMA

Kitapları edinmek için: Semerkant Kitapevi, Süslü Saksı Sokak, No:5, Beyoğlu http://www.semerkantkitabevi.com/ulasim.html Beyoğlu: Mefisto… Pandora… El Yayınları, tel: 0 212 361 80 10 168 sayfa, 10 TL                   Marks’ın teorisi devletli sosyalizmi asla … Continue reading →

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Devrimci ve kurucu mücadele için MARKSİST ELEŞTİRİ

El Yayınları, 256 sayfa, 15 TL                 Marks kurtuluş mücadelesinin yaratacağı komünal dünyanın doktriner bir resmini vermemiştir. Çünkü Marks’a göre, geleceğin nasıl bir şey olacağı “âlim adamlar”ın zihninden fışkırmaz. Geleceğin nasıl bir şey … Continue reading →

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bu daha başlangıç…

31 Mayıs’ta Taksim’de patlayan halk ayaklanması, müthiş bir enerji üreterek bütün ülkeye yayıldı. İki hafta süren Taksim Komünü’nde, Gümüşsuyu, Dolmabahçe, Beşiktaş barikatlarında, sahra revirlerinde yaşanan dayanışma pratiği, Gezi ruhu olarak zihinlere kazındı. Gezi ruhu, geleceğin sahici insanlığına doğru yapılan bu … Continue reading →

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment