Category Archives: Uncategorized

“Anayasal aptallık”

Devlet sapkınlığının kapitalizm öncesi toplumlardaki örgütlenişi güçlerin (erklerin) birliğine, kapitalist toplumlardaki örgütlenişi ise güçler ayrılığına dayanır.  Kapitalizm öncesi toplumlardaki egemen toplumsal ilişkiler kişisel bağımlılık ilişkileridir. Kişisel bağımlılık ilişkileri, egemenlerin hiyerarşik bir yapılanma içinde kişisel-keyfi erk kullandığı devlet düzenine tekabül eder. … Continue reading →

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Hukukun üstünlüğü alıklığı

Burjuva hukuk, değer yasasının teorize ettiği meta, değer, para, piyasa, ücretli emek, sermaye gibi insana aykırı toplumsal ilişkileri ortaya çıkaran toplumsal yarılmanın dokunulmazlığı ilkesini temel alır. Burjuva hukuk bu temelde, metalar arasındaki mübadele ilişkisinin insanlar arası ilişkilere yansımasını düzenler. Burjuva … Continue reading →

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Demokrasinin toplumsal temeli

Sömürü, karşılığı ödenmemiş emeğe el konulması demektir. Sınıflı bir toplumdaki bağımlılık ilişkisini anlamak ve buradan hareketle ona uygun devlet biçimini tanımlamak için, önce o toplumdaki sömürünün mekanizmasını çözmek gerekir: “Karşılığı ödenmemiş artı-emeğin doğrudan üreticilerden çekilip alınmasının özgül ekonomik biçimi, yönetenler … Continue reading →

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

1917 Ekim Devrimindeki DEVLETÇİ SAPMA

Kitapları edinmek için: Semerkant Kitapevi, Süslü Saksı Sokak, No:5, Beyoğlu http://www.semerkantkitabevi.com/ulasim.html Beyoğlu: Mefisto… Pandora… El Yayınları, tel: 0 212 361 80 10 168 sayfa, 10 TL                   Marks’ın teorisi devletli sosyalizmi asla … Continue reading →

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Devrimci ve kurucu mücadele için MARKSİST ELEŞTİRİ

El Yayınları, 256 sayfa, 15 TL                 Marks kurtuluş mücadelesinin yaratacağı komünal dünyanın doktriner bir resmini vermemiştir. Çünkü Marks’a göre, geleceğin nasıl bir şey olacağı “âlim adamlar”ın zihninden fışkırmaz. Geleceğin nasıl bir şey … Continue reading →

Posted in Uncategorized | Leave a comment