İçindekiler

                                                     Marks’ta eleştiri
.                                                          Kautski – Lenin süreğine göre Marksizm
.                                                          Aydınlanmacı eleştirinin eleştirisi
.                                                          Var olan her şeyin gözü kara eleştirisi

                                                     Felsefenin eleştirisi
.                                                          Hegel’in muhteşem keşfi
.                                                          Feuerbach’ta insan faaliyeti yok
.                                                          İnsan olmaya geldik

                                                     İnsana yabancılaşmış faaliyet
.                                                          Marks’a göre yabancılaşma nedir
.                                                          Yabancılaşmaya karşı isyan

                                                     Ekonomi politiğin eleştirisi
.                                                          Üretici güçler – Üretim ilişkileri
.                                                          İnsanlığın tarih öncesi

                                                     Değerin eleştirisi
.                                                          Değerin büyüklüğü
.                                                          Değeri dayatan zorunluluk
.                                                          Değeri yabancılaşmış emek yaratır
.                                                          Değerin para biçimi
.                                                          Değere dayalı zenginlik

                                                     İnkârdan inkârın inkârına
.                                                          Mübadelenin zuhuru
.                                                          Kişisel bağımlılık ilişkileri
.                                                          Nesnel bağımlılık ilişkileri
.                                                          Eşitlik ve özgürlük illüzyonu
.                                                          Kapitalist sömürü
.                                                          Toplumsallık illüzyonları
.                                                          İnsanın kurtuluşu

                                                     İlkel sermaye birikimi – Sermaye birikimi
.                                                          Ekonomi dışı zor kullanımı – Sessiz zorlama

                                                     Sermayenin serüveni
.                                                          Sanayi devrimi
.                                                          Sermayenin biçimsel ve gerçek egemenliği
.                                                          Makine kırıcılığı
.                                                          Bilgi yoğun teknolojik devrim
.                                                          Sermaye mekânsal sınırları aşıyor
.                                                          Ortalama kâr yasası küresel ölçekte işliyor

                                                     Sermayenin dünya-tarihsel krizi
.                                                          Kâr oranının düşme eğilimi
.                                                          Sermaye birikiminin sınırı
.                                                          Sermayenin tarihsel misyonu

                                                     Ya sosyalizm ya barbarlık
.                                                          Sosyalizme gidiş mukadder değildir
.                                                          Sosyalist toplumsal devrim

                                                     Devletin eleştirisi
.                                                          Hukukun üstünlüğü alıklığı
.                                                          Anayasal aptallık
.                                                          Devlet fetişizmi
.                                                          Devleti inkâr mücadelesi

                                                     Marks’ın komünal insanlık öngörüsü
.                                                          Terminolojik tahrifat
.                                                          Adil dağıtım yaygarası
.                                                          Gotha eleştirisindeki meşhur bölüm
.                                                          Komünal toplumda değer yasası çalışmaz
.                                                          Kapitalist toplumdan çıkıp geldiği biçimiyle
.                                                          Dünya-tarihsel devrimci dönüşüm dönemi
.                                                          Katkıya göre dağıtım
.                                                          Doğrudan toplumsal emek
.                                                          Meta mübadelesindeki aynı ilke
.                                                          Burjuva hak
.                                                          Komünal toplumda emek zamanının rolü
.                                                          Komünal toplumda emek zamanından iktisat
.                                                          Komünal toplumda emek alanı
.                                                          İnsanı parçalayan işbölümü
.                                                          İşbölümüne kölece boyun eğme
.                                                          Komünal insanlığın kurucu temeli

                                                     Takma akıl
.                                                          Marks’ın doğrusu – Lenin’in uydurusu
.                                                          Lenin’in birinci aşama curcunası
.                                                          Sopayla sosyalizme alıştırmak
.                                                          Lenin kırıntıdan devlete zıplıyor
.                                                          Hukukun cibilliyeti
.                                                          Hukuk aklı
.                                                          Burjuva hukuk jokeri
.                                                          Burjuva hukukun marifetleri
.                                                          Halk kitlelerini terbiye etmek
.                                                          Sosyalizmde devlet mülkiyeti olmaz
.                                                          Sakın efsane söyleme
.                                                          Sen biliksin ve ol bilicidir

                                                     Sanayi kapitalizminin yükselişi
.                                                          Cahiliye devri kuruntusu

                                                     1917 Şubat devrimi
.                                                          İkili iktidar
.                                                          Fabrika komiteleri
.                                                          Kışlık Saray baskını

                                                     İşçi kontrolü mücadelesi
.                                                          Sendikalara devlet tebligatı
.                                                          İşçi kontrolünden devlet kontrolüne
.                                                          Tek adam kararları
.                                                          Lisan-ı hâl ile söylenen nedir

                                                     İşçi kontrolüne karşı Taylorizm
.                                                          Taylorizm
.                                                          Proleter sabotaj
.                                                          İktidardan önce iktidardan sonra
.                                                          İşçi sınıfına karşı kalkan sopa
.                                                          Redek’in kehaneti

                                                     Devlet tarafından fethedilmek
.                                                          Siyasal akıl
.                                                          Tek parti diktatörlüğü
.                                                          Aldatıldık ey halkım
.                                                          Ah o eski memurlar yok mu
.                                                          Hakikatin şimşeği
.                                                          Hazin itiraf
.                                                          Tarih muamması

                                                     Tarihsel hareketin eleştirel teorisi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.